پست های ارسال شده در بهمن سال 1389

بیست و دو نکته برای اینکه باخشم خود مبارزه کنیم

4-اگر فکر میکنید با بلند کردن صدایتان طرف مقابل ساکت میشود،بیاموزید تا احساس خود را به او نشان دهید ،اما کاری ... ادامه مطلب
/ 37 نظر / 34 بازدید